Voorwaarden

Betaling:

Aanbetaling: 50% van de huursom binnen 7 dagen na bevestiging van uw reservering.

Betaling van de resterende 50% van de huursom en waarborgsom minimaal 3 weken vóór aankomst overgemaakt te zijn.

 

Annuleringskosten:

  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van uw verblijf: 25% van de huursom.

  • Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvang van uw verblijf: 50% van de huursom.

  • Bij annulering tussen 3 weken en 1 week voor aanvang van uw verblijf: 75% van de huursom.

  • Bij annulering tussen 1 week en 1 dag voor aanvang van uw verblijf: 90% van de huursom.

  • Bij annulering op de dag van aanvang van uw verblijf: de volledige huursom.
    Wij raden u aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan bij uw eigen verzekeringsagent.

Huisregels / voorwaarden:

De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door de eigenaar gegeven redelijke gebruiksinstructies.

De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Eigenaar te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat, dat wil zeggen bezemschoon, achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet.

Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.

De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken. Eigenaar is anders gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.

Ook al is uw hond meer dan welkom in het gehuurde toch zijn er enkele regels waar u zich als hondenbezitter aan zal moeten houden. De tuin is geen uitlaatzone en een ongelukje zult u zelf opruimen. Honden dienen steeds aangelijnd te zijn. Honden drogen voor zij naar binnen gaan. Muren die op schofthoogte door onzorgvuldigheid vuil zijn reinigt u zelf. De honden worden niet alleen achtergelaten in de woning.

Schade die Huurder/medehuurders zelf oplopen of aan hun bezit ontstaan zullen niet onder de verantwoordelijkheid van Eigenaar vallen en kunnen niet op Eigenaar verhaald worden. Verblijf in het vakantiehuis en het daarbij behorende terrein is op eigen verantwoordelijkheid.

Wanneer door overmacht het gehuurde niet betrokken kan worden kan men geen schadeclaim bij de Eigenaar indienen. Huurder krijgt dan zo spoedig mogelijk restitutie van betaling. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het reeds betaalde bedrag.